تبلیغات
درهای یه وری! - شایدم شاگرد بخواد اگه مطالعه اتو بیشتر کنی !
ای كاش كه جای آرمیدن بودی....یا این ره دور را رسیدن بودی
سه شنبه 23 اردیبهشت 1393

شایدم شاگرد بخواد اگه مطالعه اتو بیشتر کنی !داشتم این فیلم August.Osage.County رو تماشا می کردم، تنهایی، در حالی که حس می کردم با هیچ کس احساسات مشترکی ندارم و در حالی که هنوز فاضل را ندارم. یک جایی در این فیلم هست در دقیقه 74 که بیل در انتهای بحث با باربارا می گوید: "تو یک زن خوب و معرکه و شگفت انگیز هستی و من دوستت دارم ولی ... خیلی رو اعصابی!" و بعد از ولی را خیلی با داد گفت. یک لحظه آنچه که بر روی مانیتور نگاه می کردم باربارا و بیل در اوکلاهما نبودند، من و فاضل بودیم در قم. و من ترسیدم و به قبلترش فکر کردم قبل ترش باربارا گفته بود که حق داشتم برای خیانتت داد سرت بزنم! و بیل گفته بود: شاید برای همین ازت جدا شدم! و من خیلی بیشتر ترسیدم. ترسیدم اگر همین طوری باربارا بمونم فاضل با پی پی جوراب بلنده می خوابه و به من این حق و نمیده که باهاش دعوا کنم حتی!

اندنامه: چند روز میره تهران و دلم براش تنگ میشه.