تبلیغات
درهای یه وری! - نشسته زخم تو در تکه تکه روحم
ای كاش كه جای آرمیدن بودی....یا این ره دور را رسیدن بودی
دوشنبه 6 شهریور 1396

نشسته زخم تو در تکه تکه روحمیه عالمه وقته اینجا هیچی ننوشتم بجاش هی دارم پیام صوتی براش میفرستم که هی گوش میده ولی جواب نمیده. حتما ازم متنفره. حس میکنم هربار میبینه که براش پیام فرستادم حرص میخوره دندوناشو روی هم فشار میده اخم میکنه و پیاممو گوش میده و با خودش میگه کی خفه میشه کی ول میکنه کی می میره... خب دارم گریه میکنم الان. چقدر حقیقت کثافت و تلخه