تبلیغات
درهای یه وری! - حالا ما رفتیم ولی شما جایی نگو اومدی قم برف بازی :دی
ای كاش كه جای آرمیدن بودی....یا این ره دور را رسیدن بودی
دوشنبه 18 بهمن 1395

حالا ما رفتیم ولی شما جایی نگو اومدی قم برف بازی :دیآخرین باری که به دل کوه و کمر زده بودم سه سال پیش بود که خیلی خوش گذشت و در نهایتش خاطره تلخی شد. پریروز با رفقای جان و خواهرا رفتیم خارج قم و گشتیم و ناهار زدیم و برف بازی و بی نهایت خوش گذشت. از آن خوش گذشتن های از ته دل که تا مدتها می تواند حالت را خوب نگه دارد. برایش تعریف کردم و عکس ها را نشانش دادم و چند باری گفتم جایت خالی بود و هر بار پاسخ داد مرسی و برای من واقعا واقعا جایش خالی بود. هربار هر جایی می خندم جایش خالی است برایم. دوست دارم او هم باشد او هم بخندد و لذت ببرد و من ذوق کنم برایش که حالش خوب است.

پ.ن: یک روزی هم با تو خواهم رفت و کم کم قول هایی که به دویمان میدهم برای کارهایی که یک روزی هم با تو انجام خواهمشان داد زیاد میشود و من فکر میکنم به کمی بیش از یک روز برایشان وقت لازم داریم :)