تبلیغات
درهای یه وری! - من باب فداکاری و وفاداری که از من انسان خوبی می سازند
ای كاش كه جای آرمیدن بودی....یا این ره دور را رسیدن بودی
چهارشنبه 28 مهر 1395

من باب فداکاری و وفاداری که از من انسان خوبی می سازندفداکاری را  اگر همان تعریف ساده ای که میگوید: شما بخاطر انکه شخص دیگری به چیزی برسد از خواسته خود میگذری در نظر بگیریم من  انسان فداکاری هستم، راستش در کنار تمام صفات حسنه و رذیله ای که دارم، فداکاری یکی از انهایی است که من خیلی بلدم، خیلی چیزها را خیلی وقت ها فدا کردم برای انکه عده ای به انچه مطلوبشان هست برسند، فکر میکنم حتی خیلی راحت هم این کارها را کردم و حتی انقدر راحت که هیچکس نفمیدم دارم فداکاری میکنم و فکر کردند وظیفه ام هست یا چیزی شبیه به این؟ پشیمانم؟ اصلا و ابدا! فداکاری خوب است و خوبی ها مرا به انسان بهتری تبدیل می کنند و من دوست دارم انسان بهتری باشم.

وفاداری را هم اگر همان تعیرف ساده ای که می گوید: شما به شخص یا مجموعه ای متعهد هستید و تحت هیچ شرایطی پنهان از انها کاری نمی کنید که موجب رنجش انها شود در نظر بگیرم من انسان خیلی وفاداری هم هستم. راستش هیچ وقت در زندگی ام به چیزی خیانت نکردم، مگر گاها به خودم که ان هم نتیجه حماقتم بوده است، راستش من دنبال پول بیشتر و موقعیت بهتر و فلان و بیسار نیستم حتی اگر پیش هم بیاید ادمی نیستم که بپذیرمش. من با این کار، با این رابطه و با این ایکس خوشحالم و چرا باید بروم سراغ ان چیزی که شاید مرا خوشحال تر کند ولی قطعا یک انسان، یک مجموعه کاری و یا یک ایکس را ولو خیلی کم ناراحت خواهد کرد؟ البته که این احساس متقابل نبوده خیلی وقت ها ولی برای وفاداری پشیمانم؟ هرگز! وفاداری از ان دست چیزهایی است که از همه چیز ساده تر است و اثری به شدت فوق العاده دارد و از من در مقیاس قابل توجهی انسان خوبی می سازد.

اندنامه: راستش من هیچ مدلی نیستم، برای بودن درمیان دخترها زیادی پسرم وبرای بودن در جمع پسرها زیادی دختر!  برای حضور در جمع دهه هفتادی ها زیادی بزرگ و برای بودن در جمع دهه شصتی ها زیادی کوچکم، برای همصحبتی با مذهبی ها زیادی بی قید و برای همصحبتی با غیر مذهبی ها زیادی معتقد و مقیدم! من هیچ مدلی نیستم واقعا جز مدل خودم!