تبلیغات
درهای یه وری! - حس بدی دارم. همین
ای كاش كه جای آرمیدن بودی....یا این ره دور را رسیدن بودی
جمعه 13 فروردین 1395

حس بدی دارم. همینالان که دارم اینها را می نویسم حس خوبی ندارم. راستش اصلا نمی خواهم چیزی بنویسم.

شاید شما بگید که چرا اولین پست سال جدیدو اینطوری نوشتم و با حس های بد که من از شما می پرسم اولین و آخرین و اینها مگه مهمه؟